28 Haziran 2022 Salı

About İstanbul Ex-libris Museum

 About İstanbul Ex-libris Museum

Prof. Dr. Hasip Pektas

The first Ex-libris Museum in Turkey was held in Istanbul in 2008. It was established under the auspices of Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan within the body of IMOGA Graphic Arts Museum. Later, the ex-libris collection extracted from IMOGA. It has been preserved for a long time in Prof. Dr. Hasip Pektaş’s office in Işık University Faculty of Fine Arts . In 2014, the museum was created for the second time at Işık University with the interest and support of Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak and Prof. Dr. Şirin Tekinay. This valuable collection of the Istanbul Ex-libris Society was exhibited at the Faculty of Fine Arts in Maslak. Preparations have also been made to obtain the approval of the Ministry of Culture, but the rectors resigned from their posts before they could gain the official museum identity. The lack of interest of the next administration and the President of the Istanbul Ex-libris Society, Prof. Dr. Hasip Pektaş left the university, the collection was removed from the university in 2017 with the decision of the association’s board of directors. Işık University, in 2018, to take back this collection, Prof. Dr. Hasip Pektaş filed a lawsuit. The court continues and the 12,000 ex-libris subject to the case are kept in a warehouse. The final court hearing will take place on September 15. The result is uncertain. But it will be gratifying if the collection remains with the association.

Istanbul Ex-libris Museum was established for the third time and permanently in Üsküdar in 2019, within the body of Selçuk Ecza Holding. Art-loving business person and Selçuk Ecza Holding A.Ş. Chairman of the Board of Directors M. Sonay Gürgen gave serious support. The museum gained the status of “Special Ex-libris Museum” with the approval of the Ministry of Culture and Tourism on 15.09.2020.

muze5

In addition to its extensive services in the pharmaceutical industry, Selçuk Ecza Holding makes valuable contributions to education with the buildings it has built, and to culture with its cultural centers. Selçuk Ecza Holding, with this sense of social responsibility, made a significant contribution to the art of ex-libris in 2018 as well. Holding, under the leadership of  Hasip Pektaş, it hosted the international ex-libris competition on “pharmacy, medicine and human health”.

With the ex-libris sent to the contest, a copy of the Ex-libris Contest organized by Northern Cyprus Eastern Mediterranean University and Poland Silesia University in 2019 added to this small collection. In case the case is won, also 12,000 ex-libris will be added.

In addition, TRNC Eastern Mediterranean University Faculty of Communication Visual Arts and Visual Communication Design Department Head Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu andPoland Katowice University of Silesia Dean of the Faculty of Fine Arts Prof. Dr. Krzysztof Marek Bak, a copy of the ex-libris received in the Spirit International Ex-libris Competition held in 2019 in cooperation and the International “Dervish” Yunus Emre Ex-libris Competition held in 2021 by Konya Necmettin Erbakan University Faculty of Fine Arts and Architecture were donated to our museum.

If the aforementioned case is won, 12.000 ex-libris will be added to this collection and will be made available to art lovers.

Established as one of the 10 museums in the world, Istanbul Ex-libris Museum will surely live with the contributions of Selçuk Ecza Deposu and Istanbul Ex-libris Society; It will become a cultural center in the context of recognition, dissemination and development of exlibris in our country.

With this small ex-libris collection, 250 books, catalogs and 27 theses will be a source for those who do research on ex-libris.

muze6

The aims of the Istanbul Ex-libris Museum are;
1. Sharing the exlibris, registering for the future, creating and preserving our cultural heritage and making the exlibris accessible to art lovers easily,
2. To enlarge this collection by adding new ex-librises to this collection, which is valuable enough to attract the attention of visitors of all ages,
3. To enable students from all levels of educational institutions in Turkey to visit the museum and participate in workshops and become new representatives of this art,
4. To provide training opportunities for artists and designers to prepare for international ex-libris competitions,
5. To give seminars / conferences for those who want to learn, apply and evaluate exlibris and to organize workshops for those who are interested.
6. To create opportunities for cultural enrichment.

Books in the Museum: http://www.aed.org.tr/tr/kitaplar-2/
Catalogs in the Museum: http://www.aed.org.tr/tr/kataloglar-2/
Online Contest Catalogshttp://www.aed.org.tr/tr/awesome-dialymotion-post-2/

selcuk ecza

Address: Selçuk Ecza Holding, İstanbul Ex-libris Museum, Mahir İz Cad. No: 45, 34662 Üsküdar – İstanbul
Location: https://maps.apple.com/?address=Mahir%20Iz%20Cd.%2045,%2034662%20%C3%9Csk%C3%BCdar%20Istanbul,%20Turkey&ll=41.022274,29.043

İstanbul Ekslibris Müzesi Hakkında

 İstanbul Ekslibris Müzesi Hakkında

Prof. Dr. Hasip Pektaş

Türkiye’de ilk Ekslibris Müzesi, 2008 yılında İstanbul’da Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan’ın himayesi ile İMOGA Grafik Sanatlar Müzesi bünyesinde kurulmuştur. Daha sonra İMOGA’dan çıkarılan ekslibris koleksiyonu, Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasip Pektaş’ın ofisinde uzun süre korunmuştur. Müze, 2014 yılında Işık Üniversitesi’nin değerli Rektörleri Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak ve Prof. Dr. Şirin Tekinay’ın ilgi ve destekleriyle Işık Üniversitesi’nde ikinci defa oluşturulmuştur. İstanbul Ekslibris Derneği’nin bu değerli koleksiyonu Maslak’taki Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sergilenmiştir. Kültür Bakanlığı’nın onayını almak için hazırlıklar da yapılmış fakat resmi müze kimliğini kazanamadan rektörler görevlerinden ayrılmışlardır. Sonraki yönetimin ilgi göstermemesi ve İstanbul Ekslibris Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Hasip Pektaş’ın da üniversiteden ayırılması üzerine koleksiyon, 2017 yılında dernek yönetim kurulu kararı ile üniversiteden çıkarılmıştır. Işık Üniversitesi, bu koleksiyonu geri almak için 2018 yılında Prof. Dr. Hasip Pektaş’a dava açmıştır. Mahkeme devam etmekte olup, davaya konu 12.000 ekslibris bir depoda bekletilmektedir. Mahkemenin son duruşması 15 Eylül’de yapılacaktır. Sonuç belirsizdir. Ama koleksiyonun dernekte kalması sevindirici olacaktır.

İstanbul Ekslibris Müzesi, Selçuk Ecza Holding bünyesinde 2019 yılında Üsküdar’da üçüncü kez ve kalıcı olarak kurulmuştur. Sanatsever iş insanı ve Selçuk Ecza Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Sonay Gürgen ciddi destek verdi. Müze, 15.09.2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile “Özel Ekslibris Müzesi” statüsüne kavuşmuştur.

muze5

Selçuk Ecza Holding, ilaç sektöründeki geniş hizmetleri yanında yaptırdığı binalar ile eğitime, kültür merkezleri ile kültüre değerli katkılar vermektedir. Selçuk Ecza Holding, bu toplumsal sorumluluk bilinciyle 2018 yılında da ekslibris sanatına önemli katkıda bulunmuştur. Holding, Prof. Dr.  Hasip Pektaş’ın öncülüğünde “eczacılık, ilaç ve insan sağlığı” konulu uluslararası ekslibris yarışmasına ev sahipliği yapmıştır.

Ayrıca KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Polonya Katowice Silesia Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Krzysztof Marek Bak işbirliğinde 2019 yılında gerçekleşen Spirit Uluslararası Ekslibris Yarışması’na ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği Uluslararası “Derviş” Yunus Emre Ekslibris Yarışması’na gelen ekslibrislerin birer kopyası müzemize bağışlanmıştır.

Bu koleksiyona bahsi geçen davanın kazanılması halinde 12.000 adet ekslibris de eklenecek ve sanatseverlerin yararlanmasına sunulacaktır.

Dünyadaki 10 müzeden biri olarak kurulan İstanbul Ekslibris Müzesi, Selçuk Ecza Deposu’nun ve İstanbul Ekslibris Derneği’nin katkılarıyla elbette yaşayacak; ülkemizde ekslibrisin tanınması, yaygınlaşması ve gelişmesi bağlamında bir kültür merkezi olacaktır.

Bu küçük ekslibris koleksiyonu ile 250 kitap, katalog ve 27 tez ekslibris hakkında araştırma yapanlara kaynaklık edecektir.

muze6

İstanbul Ekslibris Müzesi’nin amaçları;
1. Ekslibrisi paylaşmak, geleceğe kayıt düşmek, kültürel mirasımızı oluşturmak, onu korumak ve ekslibrise sanatseverlerin kolayca ulaşabilmesi sağlamak,
2. Her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekecek kadar değerli bu koleksiyona yeni ekslibrisler ekleyerek büyütmek,
3. Türkiye’nin her düzeydeki eğitim kurumundan öğrencilerin müzeyi ziyaret ederek atölye çalışmalarına katılıp, bu sanatın yeni temsilcileri olabilmelerini sağlamak,
4. Sanatçı ve tasarımcıların uluslararası ekslibris yarışmalarına hazırlabilmelerinde eğitim olanağı yaratmak,
5. Ekslibrisi öğrenmek, uygulamak ve değerlendirmek isteyenlere yönelik seminerler/konferanslar vermek, ilgilenenlere yönelik çalıştaylar yapmak.
6. Kültürel zenginleşme fırsatı yaratmak.
Müzedeki Kitaplar: http://www.aed.org.tr/tr/kitaplar-2/
Müzedeki Kataloglar: http://www.aed.org.tr/tr/kataloglar-2/
Online Yarışma Kataloglar: http://www.aed.org.tr/tr/awesome-dialymotion-post-2/

selcuk ecza

Adres: Selçuk Ecza Holding, İstanbul Ekslibris Müzesi, Mahir İz Cad. No: 45, 34662 Üsküdar – İstanbul
Konum: https://maps.apple.com/?address=Mahir%20Iz%20Cd.%2045,%2034662%20%C3%9Csk%C3%BCdar%20Istanbul,%20Turkey&ll=41.022274,29.043

Top 10 Netflix Documentaries For Graphic Designers

Top 10 Netflix Documentaries For Graphic Designers : When we're looking for creative ideas and inspiration, we usually browse our favour...